Temps de Solstici

Els solsticis són les coordenades espaciotemporals del viatge que fa la terra al voltant del sol, un punt exacte en l’espai i un moment concret en el temps. És per això, un dia que les bruixes i les persones de coneixement de moltes tradicions d’arreu del món han assenyalat i celebrat.

Ara, en aquest hemisferi, celebrem el dia més llarg, celebrem la llum: el Yang.

En el conte del Yin i el Yang tot allò manifest es pot sintetitzar en dues expressions  essencials. Com els dos pols d’una pila creen la electricitat; tot allò que existeix és creat per la dansa del Yin i del Yang. La dansa de la foscor i la llum, del Déu i la Deessa.

En la respiració es manifesta en l’inhalar i l’exhalar, en la temperatura: la calor i el fred. El dia i la nit, el moviment i la quietud, gran i petit, anar i venir,  donar i rebre… els dos moviments primaris: anar cap enfora i anar cap endins.

És un joc d’oposats que, al ser contraris, no generen conflicte (com de vegades ho entenem nosaltres) si no que generen la Vida i la Creació.

En el cicle anual de la terra al voltant del sol trobem manifestades les dues polaritats creadores: el Yin i el Yang en forma dels solsticis.  El solstici d’estiu és el punt àlgid del Yang; el dia més llarg, el punt màxim de llum. Mentre que el d’hivern és l’altre pol: el Yin, la foscor i el fred.

Alineant-nos  i entrellaçats amb la terra i els seus cicles, el solstici d’estiu ens recorda el moment vital de la natura i, així, ens convida a vibrar i actuar d’acord i amb ressonància amb els temps.

El Yang és la llum. És el moviment en sí mateix. És l’anar de dins cap enfora, l’expressar, la creativitat, la claredat i el discernir.  També representa  el pare, l’autoritat, les lleis, els límits, l’ordre i la direcció.

Els temps del solstici són temps de reafirmar-nos, amb joia i fermesa, en la nostra direcció.

Temps d’anar cap enfora, d’expressar i compartir. De manifestar els projectes que hem estat incubant al hivern i sembrant amb la primavera.

És temps de celebrar l’alegria que, dels 5 elements xinesos, és pròpia de l’element  Foc de l’estiu, del cor.

Temps de celebrar i gaudir del compartir; venen els temps de la collita.

Joiós solstici d’estiu!

2019-06-21T13:34:41+00:00 juny 21st, 2019|dels temps, Feng Shui|