dia de la fertilitat 2018

Avui és la Celebració de la Fertilitat. * La celebració del dia d’avui està marcada i fixada al calendari com a 30 abril-1maig. És Beltane en el calendari Celta. Com que el nostre calendari no respon als cicles naturals; el punt mig entre els equinoccis i solsticis varia de dia cada any, i per tant; no és “exactament cert” que sigui avui el punt mig.
El punt mig aquest any és el proper 5 de maig.

Avui, però, sí que és la Celebració que, per tradició, ens recorda aquest Moment en l’espai-temps.
Nit de brúixes * * hi ha 8 dies senyalats en la dansa anual Terra-Sol. (x Tradició Celta i Tradicions orientals)
5 d’aquests 8 dies són celebrats també per la Tradició Cristiana contemporània.

Del dia de la Fertilitat/Sexualitat en la tradició cristiana, “curiosament”, no sembla haver-n’hi cap rastre. (((( el dia de Sant Jordi és la celebració cristiana més propera a la data d’avui… exactament 7 dies abans. Set dies no és una coincidència, 7 dies sí que respon a un cicle natural; és un quart de lluna. Això ens és un indici de la possibilitat de que hi hagi una relació entre les dates. No seria estrany arribar a pensar en la dificultat de mantenir el culte a la Sexualitat en el transcórrer de la història passada, del que se’n podria desprendre la necessitat de camuflar, senyalar i celebrar la data/tradició indirectament.))))

Més enllà del cristianisme, encara avui, ben a prop, a la nostra terra, “tenim vestigis” d’aquesta tradició pagana sobrevivent que celebren aquesta data amb les Festes de Maig; plantant (cada poble i tradició a la seva manera) el tronc d’un arbre tallat, com un gran Lingum, en mig d’una plaça.

Alineant-nos amb els cicles naturals de la Terra.

Joiós camí!!!

#delespaitemps #bruixes#calendario #calenardi #beltane#espaciotiempo #losbuenossomosmas#aquiahora #fertilitat #fertilidad#calendariocelta #brujas

2018-11-20T12:50:24+00:00 abril 1st, 2018|dels temps|